• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
 • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
 • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
 • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Windows 8 Tablets in de klas

Deze onderzoekspilot was eenmalig en is inmiddels afgerond. Deelname is niet meer mogelijk.

Wat is de meerwaarde van Windows 8 Pro tablets in het primair onderwijs? Wat voor effecten heeft het gebruik van de tablet in de klas op de leerkracht, de leerlingen en de toetsresultaten? Draait de tablet alle apps en software van de scholen? En hoe goed is de integratie van de tablets in de bestaande ICT-omgeving van de scholen?

Onderzoekspilot met Windows 8-tablets

In het schooljaar 2013-2014 onderzochten drie basisscholen de toegevoegde waarde van de Windows 8 Tablets voor het basisonderwijs. Adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) en onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen volgden de scholen en rapporteerden hun bevindingen. Acer ondersteunde de pilotscholen door met korting Windows 8 tablets te leveren.

In de pilotscholen De Oostwijzer in Zoetermeer, PCBS De Paasberg in Oosterbeek en BS Rivierenwijk in Deventer werkten álle leerlingen van een groep met de tablet. Per trimester werd de tablet voor een bepaald didactisch doel ingezet. Leerlingen werkten gemiddeld 45 minuten tot twee uur per dag op de Windows 8 Pro-tablets. De aanvankelijke tijdsinvestering van de leerkrachten was aanzienlijk, maar zij ervaren al vrij snel een positief effect.

Bevindingen

  Uit de onderzoeken van VKA en ITS blijkt:
 • De Windows 8 Pro-tablet is goed te integreren in bestaande Microsoft-omgevingen
 • De Windows 8 Pro-tablet draait reeds aangeschafte software en nieuwe educatieve toepassingen goed
 • Flash-software werkt goed op de Windows-tablet
 • Leerkrachten kunnen meer en makkelijker maatwerk leveren
 • Leerkrachten ervaren meer werkplezier
 • Leerlingen gaan actiever leren
 • Leerlingen zijn gemotiveerder en willen meer aan schoolwerk doen
 • Werken met de Windows 8 Pro -tablet levert leerkrachten en leerlingen tijdwinst op

Integratie en toepassingen

De technische implementatie op alle scholen zeer soepel, mede omdat de benodigde ICT-infrastructuur op twee van drie deelnemende scholen al volledig operationeel was en omdat alle scholen al met een Microsoft-omgeving werkten.
De scholen hoefden geen grote investeringen te doen voor nieuwe software of beheer. Ook draaiden alle reeds aangeschafte methode gebonden software en nieuwe webtoepassingen en apps goed op de Pro-versie van de tablet.

Effecten op de leerlingen

De leerlingen zijn zichtbaar meer gemotiveerd. Zij vinden het erg leuk om met de tablets te werken, hoewel afwisseling ook hier belangrijk blijft. Actief leren wordt bevorderd door het soort opdrachten dat leerlingen krijgen. Ook waarderen zij de snelle terugkoppeling op hun antwoorden, ontdekken zij nieuwe, creatieve mogelijkheden op de Windows 8.1 Pro tablets, verzetten ze meer werk in dezelfde tijd en denken ze meer na over hun eigen leerproces.

Effecten op de leerkracht

De motivatie van de leerkrachten om onderwijs met de tablet te geven is hoog, vooral door de positieve reacties van de leerlingen. Maatwerk komt tot uiting in meer mogelijkheden tot kennisconstructie in plaats van kennisoverdracht en in toepassingen die meer ruimte bieden. In de loop van het pilot worden de tablets steeds meer ingezet voor kennisconstructie in plaats van kennisoverdracht.

Leerrendement

De omvang van de pilot en vergelijkingsmogelijkheden met eerdere resultaten zijn te beperkt om het leerrendement van de tablets te meten. De Windows 8 tablet levert wel tijdwinst op en er kan beter worden aangesloten bij verschillen tussen leerlingen.

Deze onderzoekspilot was eenmalig en is inmiddels afgerond. Deelname is niet meer mogelijk.

Artikelen

Windows-tablet maakt furore op de basisschool (COS, mei 2015)
Les met tablets, werkt dat? (ITS jaarverslag, mei 2015)
Tijd voor tablets (Didactief, maart 2015)

Rapportages van de onderzoekers

Download het Onderzoeksverslag W8T van Waarde, Eindrapportage van ITS
Download in English
Download het evaluatierapport van VKA naar integratie en toepassingen
Download in English

Factsheets en praktijkverhalen

Factsheet Oostwijzer, Zoetermeer
Factsheet Paasbergschool, Oosterbeek
Factsheet BS Rivierenwijk, Deventer
Lees de ervaringen uit de eerste lessenreeksen
Lees het artikel in COS, juni 2014

Webinar(s)

Bekijk de webinars over de onderzoekspilot van Windows 8-tablets in de Klas.
Het webinar van 10 september 2014 is hier terug te kijken.
Het webinar van 24 september is hier terug te kijken.

Persberichten

Persbericht 25 november 2014: Onderwijspilot met Windows-tablets succesvol afgerond
Windows 8 Pro-tablet integreert goed in ICT-infrastructuur van deelnemende scholen, verhoogt motivatie, verlaagt werkdruk, maakt maatwerk mogelijk en draait al aangeschafte en nieuwe educatieve software goed.

Persbericht 24 juli 2014: Windows tablets goed inzetbaar in basisonderwijs
VKA onderzocht integratie en toepassingen op drie scholen.

Persbericht 10 juni 2014: Windows 8-tablets in de klas – de tussenstand
Leerlingen lijken meer gemotiveerd. Leraren kunnen effectiever en adaptiever werken.

Persbericht 6 februari 2014: Pilot met Windows 8-tablets in basisscholen
Onderzoek naar resultaten in groepen 6 en 8 van het primair onderwijs

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven