• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
  • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Verbeteren of veranderen

Blog van Jan Broeken, directeur bij IT-Workz

Jan Broeken, directeur bij IT-Workz, neemt u graag mee in de veranderende wereld van het onderwijs. Lees hier zijn blog.

De afgelopen weken heb ik een aantal interessante sessies bijgewoond. De link tussen deze bijeenkomsten was 'Het moet/kan anders'. Tijdens de discussies lijkt het of we willen veranderen, maar in de praktijk blijkt dat meestal niet verder wordt gegaan dan het optimaliseren van de huidige processen en activiteiten.

Tijdens een van de colleges voor ondernemers bij de Erasmus Universiteit sprak Bas van Beek, eigenaar en oprichter van CompaNanny, over zijn eigentijdse aanpak dwars tegen de traditionele stroom in. Een B.V. in de wereld van kinderopvang met de gedachte om 'the Nanny' in 'the Company' te brengen om zo kinderen op te vangen dichtbij de werkplek van ouders. Anders denken en doen!

Verbeteren of veranderen?
Begin februari heb ik een presentatie mogen verzorgen met de titel: 'Verbeteren of veranderen?'. Met een groep onderwijsbeslissers hebben we gediscussieerd over de verandering die IT in de maatschappij op verschillende gebieden heeft veroorzaakt. De evolutie van het postkantoor bijvoorbeeld. Dertig jaar geleden waren postkantoren nog immense gebouwen met veel personeel, terwijl ze nu volledig verdwenen zijn en slechts terug te vinden zijn bij de kassa van een drogisterij.

De snelle ontwikkeling van de wijze van communiceren (jarenlang per post, fax en telefoon) heeft de afgelopen jaren in diverse snel opeenvolgende verschijningsvormen plaats gevonden, zoals mobiele gesprekken, sms, mail, Twitter, Whatsapp en andere social media vormen.

Op onderwijs gebied heeft IT nog niet een geweldig grote verandering teweeg gebracht. Natuurlijk zijn de secundaire processen door middel van technologie geoptimaliseerd. Er is vrijwel geen school meer zonder een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Maar wat heeft IT nu in het primaire proces werkelijk betekend? Het gebruik van computers optimaliseert op bepaalde gebieden het primaire proces, maar écht veranderd is het (nog) niet. Digitale borden worden vaak als een veredeld traditioneel bord gebruikt. Internetsites, YouYube enz. worden wel getoond, maar de mogelijkheden van interactie met de leerlingen worden vrijwel niet benut. Overigens kan het ook een bewuste keuze zijn om dit niet te willen veranderen.

Kijken we naar de impact van de technologische ontwikkelingen dan vrees ik dat het onderwijs de boot hier heeft gemist. Er zijn vele boekjes uitgegeven over de nieuwe generaties Einstein, X, Y, de WIFI generatie enz. Helaas is deze literatuur bij onderwijsprofessionals nauwelijks bekend. Jammer! Je hoeft het er niet altijd mee eens te zijn maar het leert veel over de andere wijze van denken en leren van de 'klant' van de school: de leerling/studenten.

Discussie over ICT met onderwijsleiders gaat vaak over infrastructuur. Zeker, de basis moet op orde zijn. Als je met technologie iets wilt bereiken moet dat zeker geen showstopper zijn. Voor een docent is het frustrerend om tijdens de les te moeten constateren dat er geen verbinding kan worden gemaakt. Hiermee bereik je weerstand in plaats van commitment. Deze technische 'hobbels' zijn in principe wel te nemen maar eisten wel een investering. Daarom is het goed om te denken in business-cases; hoe kunnen we de investeringen rechtvaardigen en terugverdienen. Meer pc's betekent in principe meer, beheer, meer bandbreedte en dus meer kosten.

Kan ICT het proces veranderen?
De vraag is of met ICT het proces kan worden veranderd? Kan personeel slimmer worden ingezet? Zijn er mogelijkheden om te besparen op de onderwijsleermiddelen? Verschillende scholen starten met de invoering van tablets. In principe sluit je dan aan bij de maatschappelijke trend maar wat schrap je dan? Het wordt dus veel interessanter en ook nodig om managent en docenten vaardig te maken met onderwerpen als mediawijsheid en de echte mogelijkheden van Educational Technology, Flipping the Classroom, TPACK, crowd sourcing, Learning Analytics enz.

Het onderwijs moet aansluiten bij de benodigde 21e eeuw skills. Wellicht dat deze kanteling een beetje 'burgerlijke ongehoorzaamheid' richting de inspectie vraagt. Hiervoor moet het management niet weglopen. De leerlingen zijn de klant, toch?

Ik ben er van overtuigd dat het onderwijs hiermee aantrekkelijker wordt voor leerlingen/studenten en zeker ook voor docenten. Invoering van ICT in het primaire proces is voor mij geen verbetering maar een heuse verandering. Een verandering waaraan wij graag een digitaal steentje willen bijdragen.

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven