• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
  • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Tablet Based Onderwijs: de tablet verovert langzaam het klaslokaal

De tablet verovert langzaam het klaslokaal. 10 jaar geleden woedden er heftige discussies over de leus: ‘Alle computers de school uit’. Wie kon vermoeden dat dit nog eens het adagium zou worden van de ict-voorhoede? Die zegt tegenwoordig aan het eind van de dag tegen de leerlingen: ‘Alle computers de school uit … je hebt je tablet straks nodig voor je huiswerk en vergeet niet hem morgenochtend weer mee te nemen.’

Verbeterde leerprestaties door ict-gebruik
In de afgelopen jaren is er nogal wat onderzoek gedaan naar wat wel en wat niet werkt met computers in het onderwijs. Daardoor weten we dat bij goed gebruik van computers de motivatie, de leerprestaties en de leersnelheid toenemen. Dat geldt dus ook voor tablets. Ook die helpen leerlingen om vaardigheden en talenten te ontwikkelen die hun toekomstkansen vergroten. Met goed, gericht en gedoseerd gebruik van ict kunnen leerlingen betere prestaties leveren dan zonder ict.

Duurzaam gebruik van ict
Onderzoek naar het gebruik van tablets laat tot nu toe vooral zien dat er een kloof gaapt tussen de gedroomde opbrengsten en de behaalde resultaten in de praktijk. Waarom vallen die opbrengsten vaak tegen? Meestal is dat de verwachting dat leraren hun opvattingen over goed onderwijs en hun lesgedrag als vanzelf aanpassen aan de mogelijkheden van de nieuwe technologie. Dat is niet zo. Een ict-toepassing die indruist tegen hun onderwijsprincipes of die niet duidelijk bijdraagt aan de prestaties van leerlingen, zullen de leraren links laten liggen of maar even gebruiken. Dat geldt ook voor de tablet. De voedingsbodem voor duurzaam gebruik van ict is de onderwijsvisie en deskundigheid van docenten.

Persoonlijke ontwikkeling van de leerling
Dit illustreert dat tablets de leerlingen veel te bieden hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op hun maatschappelijke functioneren. Ze kunnen het onderwijs waarin veel aandacht is voor kennisoverdracht en het stampen van leerinhouden effectiever maken. Maar diezelfde tablets kunnen bij een andere inzet ook gebruikt worden om heel andere vaardigheden te verwerven: samenwerken, communiceren, zelfsturen en ontdekkend leren. Deze keuzes – die nauw samenhangen met opvattingen over goed onderwijs en ideeën over ontwikkeling en voorbereiding van jongeren op de samenleving – worden niet bepaald door de technologie.

Opbrengsten van het onderwijs
Wel is duidelijk dat – ongeacht de onderwijskundige voorkeur – ict-toepassingen zoals tablets een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de opbrengsten van ons onderwijs. Om deze opbrengsten ook daadwerkelijk te benutten is ict een noodzakelijke maar op zichzelf onvoldoende voorwaarde. In het geheel van randvoorwaarden is de aanschaf van tablets dan eerder een sluitstuk dan een beginpunt. Investeringen in tablets en andere ict-toepassingen zullen vooral bijdragen aan de opbrengsten van ons onderwijs, wanneer eerst aandacht wordt besteed aan de professionele opvattingen en deskundigheid van docenten. Het succes van tablets op school wordt de komende tijd niet zozeer bepaald door wat het apparaat wel of niet kan, maar vooral door wat een docent zijn leerlingen er wel en niet mee laat doen.

Wij geloven dat een tablet niet zomaar een stuk technologie is. Maar een manier om leerlingen actiever te betrekken bij de lesstof. Met een tablet kunt u een nieuwe leservaring creëren, die veel verder gaat dan alleen de vervanging van het boek.

Of leerlingen nu zelf 'eigenaar' worden van de tablet en apps mogen installeren, of dat alles via een webportal overzichtelijk en op afstand beheerd wordt: wij adviseren u graag. Yaguti Systems biedt u trainingsbijeenkomsten over de didactische en organisatorische inzet van tablets, levering van tablets en ondersteuning, onderhoud en beheer van tablets.

Geïnteresseerd in de diensten van Yaguti Systems omtrent Tablet Based Onderwijs?
Neem contact op met +31 (0)88 400 6000 of mail naar info@yaguti.eu

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven