• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
  • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

School van de Toekomst draagt bij aan een nieuwe, digitale generatie

School van de Toekomst draagt bij aan een nieuwe, digitale generatie

In maart 2014 sloegen de jongerenorganisaties NJR, CNV Jongeren en FNV Jong de handen ineen. Als team ‘Hete Pepers’ gingen ze aan de slag om onze jeugd een boost te geven op de arbeidsmarkt. Met Microsoft en vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SterkTeam als founding partners, en IT-Randsteden als IT-opleidingsspecialist was een unieke samenwerking geboren. Dat er in de samenleving behoefte was aan deze landelijke impuls bleek niet alleen uit de hoeveelheid deelnemers maar ook uit het grote aantal organisaties waarmee we konden optrekken.

We zijn er ontzettend trots op dat gedurende één jaar zo’n 175 bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen van Groningen tot Maastricht nauw samenwerkten met ons en met elkaar om jonge baanzoekers hun potentieel te laten ontdekken én nieuw perspectief te bieden. We hebben hard gewerkt om de 21st century skills van de jongeren te verbeteren, ze middelen aan te rijken om technisch en digitaal te groeien én om nog meer aandacht te krijgen in de maatschappij voor de noodzaak om digitale vaardigheden bij te brengen.

Maar liefst 2.000 jongeren bezochten de regio-events en uit enquêtes blijkt dat ze de trainingen en netwerkactiviteiten positief waarderen. Ook creëerden we een fantastische online toolbox die inmiddels al door bijna 5.000 jongeren is benut. Ik kan ‘m iedere jonge baanzoekende aanraden, als eerste oriëntatiepunt of juist als laatste voorbereiding op een volgende stap. Je leert dankzij deze toolbox goed omgaan met Word, Excel, Powerpoint en Office, maar ook kun je er heel interactief de basisbeginselen van programmeren leren. Of digitaal leren vergaderen met bijvoorbeeld thuiswerkers of een andere vestiging.

Mede via de website van Hete Pepers, en dankzij aandacht in de media, is de interesse voor het bevorderen van digitale vaardigheden bij jongeren gegroeid. Hete Pepers richtte zich specifiek op het vergroten van 21st century skills onder jongeren om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, en dat sloeg aan. Veel organisaties namen onze benadering over en willen doorgaan met deze nieuwe manier van werken.

Werkakkoord

Met het fundament dat door Hete Pepers is gelegd, kan nu de volgende stap worden gezet. De betrokken jongerenorganisaties gaan de (online) tools en 21st century skills benadering van Hete Pepers verder uitrollen om te zorgen dat steeds meer jongeren en professionals zich dit eigen maken. Tegelijkertijd verbindt Microsoft zich via het tekenen van het werkakkoord met Ministerie van SZW en SterkTeam op 31 maart in Den Haag aan het 21st century skills-thema. Microsoft verlegt daarmee zijn aandacht naar een cruciale vroege fase: het onderwijs.

We gaan zowel onze technologie, als onze mensen en ons netwerk inzetten om scholen kennis te laten maken met technologie en de vaardigheden die nodig zijn voor de banen van de toekomst . We willen kinderen al vroeg de kans geven om hun technisch talent te ontdekken en te ontwikkelen. Daarvoor verbinden we ons niet alleen aan het Werkakkoord met SterkTeam, maar met IT Randsteden ook aan het project ‘School van de Toekomst’. Dit is een geweldige manier om het enthousiasme voor techniek en digitaal al heel jong te stimuleren en zo bij te dragen aan de vaardigheden die de volgende generatie straks in het arbeidsproces nodig heeft.

‘School van de Toekomst’

Dat er veel aandacht is voor de toekomst van ons onderwijs, staat als een paal boven water. De Telegraaf, RTL Nieuws, Weesper Nieuws en The Post Online deden verslag van onze eerste pilot. Allen verwachtingsvol. Nu gaan we verder. Samen met IT Randsteden, SterkTeam, leerkrachten, ministerie van OC&W en ouders creëren we de mogelijkheden om het technische en digitale talent van onze jeugd te ontdekken en te ontwikkelen.

Microsoft

Partner: Microsoft

Website:https://www.microsoft.com/nl-nl/education/Profiel:

De kwaliteit van ons onderwijs bepaalt in grote mate je kansen om vooruit te komen in de wereld. Landen die voldoende talent voortbrengen en aantrekken, blijven overeind in de mondiale concurrentie om talent. Daarbij is aandacht voor 21st Century Skills en innovatief onderwijs essentieel. Microsoft gaat graag met scholen in gesprek over de uitdagingen en kansen in het onderwijs.
Lees verder...

Mail deze partner  Mail deze partner
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven