• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
  • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Pilot met Windows 8 tablets in basisscholen

Onderzoek naar resultaten in groepen 6 en 8 van het primair onderwijs

Pilot met Windows 8 tablets in basisscholen

Deze onderzoekspilot was eenmalig en is inmiddels afgerond. Deelname is niet meer mogelijk.

Wat is de meerwaarde van Windows 8-tablets in het primair onderwijs? Wat voor effecten heeft het gebruik van de tablet in de klas op de leerkracht, de leerlingen en de toetsresultaten?  Drie scholen onderzoeken in negen casestudies wat de inzet van de tablets hen oplevert. Onderzoeksinstituut ITS, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, volgt de scholen en brengt de effecten in kaart.

In het schooljaar 2013-2014 onderzoeken De Oostwijzer in Zoetermeer, PCBS De Paasberg in Oosterbeek en BS Rivierenwijk in Deventer de toegevoegde waarde van de Windows 8-tablet voor hun onderwijs. In de pilotscholen werken álle leerlingen van een groep met de tablet. Per trimester wordt deze voor een bepaald didactisch doel ingezet, als het automatiseren van de tafels tot en met tien, het vergroten van de woordenschat, zelfstandig werken of spelling.

Begeleidend onderzoek
Onderzoeksinstituut ITS, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, voert gesprekken met de scholen en bezoekt de lessen. Daarbij wordt gekeken hoe de tablet wordt geïntegreerd in de lespraktijk en besproken wat de ervaringen zijn met het gebruik. Ook de gekozen activiteiten en content, en de ambities en verwachtingen van de scholen worden in beeld gebracht, evenals de invloed van randvoorwaarden op school- en leerkrachtniveau op de integratie van de tablet in de lespraktijk.

Leerambities
BS Rivierenwijk werkt met groep 8 aan begrijpend lezen en het inoefenen en uitbreiden van de woordenschat. “Het resultaat moet minstens tien procent beter zijn dan de vorige vaardigheidsscores”, stelt directeur Ton Plagman. “We verwachten ook dat leerkrachten professioneler worden in het diagnosticeren van de opbrengsten.”

“Wij gebruiken de tablet in groep 6”, vertelt Frank Knoester, directeur van De Oostwijzer. “We werken met de nieuwste tablets. De kinderen hebben het besturingssysteem snel onder de knie en zijn razend enthousiast. Voor onze eerste case keken we hoe we het automatiseren van de tafels tot en met tien konden verbeteren, en het begrip bij de kinderen dat iedere keersom ook een deelsom is. We zijn reuze nieuwsgierig naar de opbrengst van het gebruik van de tablets. Die gaan we vergelijken met de opbrengsten van de parallelgroep 6, die dezelfde leerstof met traditionele onderwijsmiddelen aangeboden krijgt.”

Adaptief
Ook op de Paasbergschool werken leerlingen uit groep 8 met de tablet. Zij richtten zich in het eerste trimester op spelling. “We willen dat leerlingen zelfstandig gebruik kunnen maken van aanbod op hun eigen niveau, en hen uitdagende opdrachten aanbieden,” vertelt leerkracht Monique Lubbers, “zodat het niveau over de hele linie omhoog gaat en we de interesse in taal en spelling kunnen vergroten. Onze verwachtingen zijn nog overtroffen: De kinderen zijn erg enthousiast en gemotiveerd. En qua adaptief onderwijs kunnen we het niet beter hebben, ieder kind werkt met zijn tablet op zijn eigen niveau en dit proces is door de leerkracht makkelijk te volgen en aan te sturen via het leerkrachtgedeelte.”

Praktische randvoorwaarden
Leerlingen en leerkrachten op de scholen zijn inmiddels vol aan de slag met de tablets. Daarvoor moest eerst wel een aantal praktische randvoorwaarden worden gerealiseerd. De tablets werden geconfigureerd en opgenomen in het WIFI-netwerk van de school. De beveiliging en het opladen werden geregeld, apps geïnstalleerd en afspraken met de leerlingen gemaakt. De directieleden volgen en ondersteunen geboeid de ontwikkelingen in de pilotgroep in hun school. 

Vervolgcases
Iedere school zet de tablet in voor drie cases, voornamelijk gericht op taal en rekenen, maar ook op het verbeteren van interactieve werkvormen en contact met kinderen op andere scholen in het buitenland. Binnenkort komt onderzoeksinstituut ITS met de eerste bevindingen. Eind dit schooljaar volgt een totaalverslag van de resultaten.

Opdrachtgevers van dit onderzoek naar de toegevoegde waarde van de Windows 8-tablet voor het primair onderwijs zijn Microsoft en de leveranciers van licenties in het Nederlandse onderwijs: SURFmarket, SLBdiensten en APS IT-diensten. Acer ondersteunt de pilot door de scholen met korting Windows 8-tablets te leveren. Microsoft ondersteunt met inspiratie en informatie voor de integratie van het gebruik van de tablets in de onderwijspraktijk en door het aanbieden van technologie.

Heeft u vragen over deze pilot met Windows 8-tablets in het primair onderwijs, neem dan contact op met Astrid van de Kerkhof, communicatie, tel. 06-22232432

 

Microsoft

Partner: Microsoft

Website:https://www.microsoft.com/nl-nl/education/Profiel:

De kwaliteit van ons onderwijs bepaalt in grote mate je kansen om vooruit te komen in de wereld. Landen die voldoende talent voortbrengen en aantrekken, blijven overeind in de mondiale concurrentie om talent. Daarbij is aandacht voor 21st Century Skills en innovatief onderwijs essentieel. Microsoft gaat graag met scholen in gesprek over de uitdagingen en kansen in het onderwijs.
Lees verder...

Mail deze partner  Mail deze partner
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven