• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
 • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
 • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
 • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Nu intekenen voor deelname aan uniek Surface PROject

APS IT-diensten en SLBdiensten organiseren in nauwe samenwerking met Microsoft Nederland een project waarin totaal ongeveer 1.000 Surface Pro 2 computers gedurende twee jaar in bruikleen worden gegeven aan maximaal 20 scholen.

Deelname aan dit unieke project geeft scholen de mogelijkheid hun innovatieplannen te ondersteunen en te werken met state of the art devices tegen zeer geringe kosten.
Scholen die hiervoor in aanmerking willen komen dienen een projectaanvraag in te dienen om inzichtelijk te maken waar deze devices een bijdrage leveren binnen de schoolorganisatie. Dit kan voor zowel het primaire proces als het secundaire proces. Voorwaarde is echter wel dat er een specifiek doel aan ten grondslag ligt, waarbij ICT een belangrijke oplossing biedt om dit doel ook te bereiken.

De aanvraag dient vóór 19 juli ingevuld en ondertekend te worden ingediend via servicedesk@slbdiensten.nl. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt vervolgens de ingezonden globale plannen. Geselecteerde scholen krijgen direct na de zomervakantie bericht, waarna de plannen verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden.

Wat vragen we van de school?

Gedurende de schooljaren 2014/2015 en 2015/2016 bieden APS IT-diensten en SLBdiensten aan maximaal 10 besturen/scholen voor PO/SO en 10 besturen/scholen uit het VO de mogelijkheid om deel te nemen aan een project waarin per school 45 tot 50 Surface Pro 2 computers in bruikleen worden gegeven. Daarnaast zal er begeleiding en scholing beschikbaar worden gesteld zodat de school ondersteund wordt om een positief eindresultaat te bereiken.

De vorm staat vrij, oftewel het is aan de school om te bedenken hoe deze computers gedurende de projectperiode ingezet zullen worden ter ondersteuning van hun innovatieplannen. In dit kader kan gedacht worden aan bijvoorbeeld:

 • Bevordering van de ICT-bekwaamheid van leerkrachten.
 • Roulerend inzetten van devices bij meerdere groepen ten behoeve van het vergroten van mediawijsheid.
 • Vast inzetten in enkele ‘laptopklassen’ ter bevordering van de digitale samenwerking.
 • Het faciliteren van de leerkrachten/docenten om de werkdruk te verlagen.
 • Het optimaliseren van de informatiestroom binnen de organisatie.

Het is de bedoeling dat deze apparatuur ingezet wordt voor innovatieve-, educatieve- of organisatorische toepassingen. Op basis van de eigen keuzes formuleert de school in het plan de gewenste resultaten van die gedurende de projectperiode geëvalueerd en eventueel bijgesteld kunnen worden. Aan het einde van het traject worden de beschikbaar gestelde devices voor de restwaarde overgenomen. Het restbedrag is bepaald op € 100,= per device inclusief BTW. Tevens volgt een evaluatie per school en van het totale project. Voorts is de school bereid om tijdens en na het project op te treden als referentieschool.

Het aanbod: Wat krijgt de school

 • Maximaal 50 Surface PRO 2 devices met Typecover 2 gedurende twee schooljaren in bruikleen
 • Projectbegeleiding
 • Een uitpaksessie inclusief instructie voor het aanspreekpunt binnen de instelling
 • Ter ondersteuning van de visieontwikkeling gaan twee deelnemers in 2015 of 2016 kosteloos mee naar Seattle met de EBC-reis naar Microsoft
 • De mogelijkheid tot deelname aan diverse bijeenkomsten/trainingen op maat
 • Overname van de apparatuur in 2016 tegen restwaarde (€ 100/apparaat).

Wat wordt er verwacht van de school?

 • Een projectaanvraag vóór 19 juli 2014 indienen via servicedesk@slbdiensten.nl
 • Uitwerken van de gedetailleerde planning samen met de projectleider van APS IT-diensten of SLBdiensten
 • Een vast aanspreekpunt (projectleider) binnen de school gedurende de looptijd van het project
 • Bijdrage in de kosten van € 7.000,= inclusief BTW per projectjaar
 • Deelname aan projectbijeenkomsten
 • Deelname aan PIL (Partners in Learning)
 • Deelname aan de EBC-reis met een schoolleider en een bestuurslid
 • Bijdrage in de verzekering van de apparatuur
 • Evaluatie en rapportage
 • Bereidheid te fungeren als referentieschool.

Klik hier voor meer informatie en het formulier van de projectaanvraag
Microsoft

Partner: Microsoft

Website:https://www.microsoft.com/nl-nl/education/Profiel:

De kwaliteit van ons onderwijs bepaalt in grote mate je kansen om vooruit te komen in de wereld. Landen die voldoende talent voortbrengen en aantrekken, blijven overeind in de mondiale concurrentie om talent. Daarbij is aandacht voor 21st Century Skills en innovatief onderwijs essentieel. Microsoft gaat graag met scholen in gesprek over de uitdagingen en kansen in het onderwijs.
Lees verder...

Mail deze partner  Mail deze partner
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven