Kort geleden kwamen negentig Nederlandse onderwijsdirecties en leerkrachten bij elkaar in het Microsoft Executive Briefing Center in Brussel om met elkaar te praten over onderwijsvernieuwing in het kader van het New Pedagogies For Deep Learning-initiatief (NPDL). Microsoft is een van de partners van NPDL doordat dit initiatief naadloos aansluit bij ons streven om samen met onderwijsinstanties te zoeken naar nieuwe manieren van leren, waarbij technologie een belangrijke rol speelt.

Nieuwe skills
De maatschappij verandert en voor de banen van de toekomst zijn nieuwe vaardigheden nodig: de zogenaamde 21st-Century Skills. Dat zijn naast taal en rekenen de competenties samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Deze skills staan ook centraal bij het NPDL-initiatief dat wereldwijd duizend scholen in tien verschillende landen bijeen wil brengen. Deelnemende nationale en internationale partners en scholen werken gezamenlijk aan onderzoek, aan nieuwe werkvormen en nieuwe vormen van organiseren, en aan het stimuleren van informeel en formeel leren. Scholen proberen deze nieuwe werkvormen en vormen van organiseren uit, stimuleren informeel en formeel leren met behulp van innovatieve middelen en komen zo tot een optimaal, toekomstig leerrendement voor iedereen. Zo waren we heel recent nauw betrokken bij de pilot van het School van de Toekomst-project van de Jozefschool in Weesp. Door leerkrachten, kinderen en ouders met technologische mogelijkheden vertrouwd te maken, zijn ze beter voorbereid op ‘hun plaats in de maatschappij en op banen die nog niet bestaan’.

Praktijk
Tijdens de bijeenkomst in Brussel is er door de deelnemende directies en leerkrachten intensief gesproken over, en gewerkt aan moderne leermiddelen en werkvormen die helpen bij het aanleren van digitale, technische en sociale vaardigheden. Juist doordat alle deelnemers uit de dagelijkse praktijk komen, blijft de noodzakelijke aansluiting met wat er op scholen gebeurt, gegarandeerd. Een van de grote uitdagingen van het onderwijs op dit moment is, dat innovatie lang niet altijd leeft en nog niet geïntegreerd wordt in het leerproces. Op veel scholen ontbreekt het aan tijd – en soms aan enthousiasme – om werk te maken van innovatie. Wanneer er steeds meer tools beschikbaar komen, die in de praktijk zijn getest, en wanneer we meer goede voorbeelden kunnen bieden, zal de innovatiebereidheid in het onderwijs alleen maar toenemen.

De deelnemers, onder wie Petra Muller van Limes Praktijkonderwijs en ook de Expert Educators Robin Smorenberg en Sander Fase, gingen na twee dagen enthousiast en vol nieuwe ideeën weer naar huis. Zo vertelde een deelnemer: “Ik ben ontzettend onder de indruk van de inhoudelijke ondersteuning, de goede voorbeelden en de energie die we meenemen om vervolgstappen te zetten rond het thema van onderwijsinnovatie.” Dat geeft het enorme potentieel aan. De bijeenkomst werkte inspirerend voor iedereen die hierbij betrokken is. We zoeken voor het NPDL-initiatief in elk land naar honderd scholen. Ook in Nederland. Er is nog volop ruimte voor scholen die willen meedenken over onderwijsinnovatie en leren in de toekomst. Ga naar de website van NPDL voor meer informatie en aanmelding.