• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
  • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Kinect als manier om specifieke lesinhoud effectief over te dragen

Toepassingen van Kinect in het Onderwijs

Dat je met digitaal leermateriaal de lesinhoud soms beter kan overdragen dan via de traditionele, offline manier, is al ruimschoots bewezen. Dat beweging daarbij ook een toegevoegde waarde kan hebben, bewijzen allerlei Kinect applicaties. Je leert beter begrijpen hoe een klok werkt door met de seconden-, minuten- of urenwijzer mee te bewegen en daardoor letterlijk het verschil in snelheid te voelen. Kennis vergaren over een omgeving door je er letterlijk een weg doorheen te moeten banen. Het ervaren van het principe van zwaartekracht door letterlijk te vallen.

Een generieke toepassing van Kinect als het via beweging geven van het goede antwoord - zoals in het hiervoor genoemde Kinect Quiz of Kinect Imqu - kan uiteraard voor ieder vakgebied of thema worden ingezet. De aandacht die het bewegen vergt, zal in combinatie met de visuele kennisoverdracht over het algemeen een positief effect hebben op het leereffect.

Het inzetten van Kinect kan juist ook voor specifieke vakken toegevoegde waarde bieden, bijvoorbeeld door:

  • Via beweging omgevingen te onderzoeken en daarmee beter te begrijpen;
  • Via beweging (beroeps)situaties te simuleren en daarmee ervaringen op te doen;
  • Te leren van het bewegen zelf.

We bespreken hier verschillende toepassingen die deze meerwaarde illustreren.

Omgevingen beter begrijpen

Een geweldige app voor biologie, zorg of andere vakken waarin het menselijk lichaam centraal staat, is Kinect meets Anatomy. Zoals Google Maps je in staat stelt door je eigen straat te wandelen, wandel je met deze app als het ware door je eigen lichaam. Je kunt er in alle rust en vanuit ieder perspectief elk onderdeel in detail bestuderen. Van cel tot spier tot bot. Behalve de indruk die ‘de fabriek mens’ op deze manier maakt, de veelheid aan functies, de interactie tussen al die verschillende onderdelen en het vernuft van het menselijk lichaam, maakt zo’n verkenning de werking van de verschillende onderdelen en de verbanden onderling, ook causale, heel inzichtelijk. Het menselijk lichaam wordt vaak beschreven aan de hand van een enorme hoeveelheid best lastige termen. De beschrijving van de werkprocessen van het lichaam is al snel erg abstract. Deze app brengt het menselijk lichaam heel direct in beeld en laat je daardoor je eigen lijf beter begrijpen!

Zoals je met Kinect meets Anatomy direct inzicht krijgt in het menselijk lichaam, zo krijg je met de app Where is That controle over maar liefst de hele wereld. Deze toepassing vraagt gebruikers naar de locatie van beroemde plaatsen, steden, gebouwen en historische gebeurtenissen. De speler vliegt over de wereldbol, zoomt in en uit totdat hij of zij bij de juiste plek is aangekomen en daarmee het juiste antwoord op de vraag kan geven. Leerlingen krijgen met dit programma op speelse wijze een gevoel voor verhoudingen, afstanden en relaties tussen tijd en plaats. Alhoewel geschiedenis en aardrijkskunde twee geweldige vakken zijn, zijn ze toch voor sommige leerlingen door hun focus op de ‘verre verleden tijd’ en het ‘ver van je bed’ weleens te abstract. Bovendien worden ze vaak als separate vakgebieden onderwezen. Een app als Where is That maakt duidelijk dat historie en geografie juist heel nauw met elkaar verbonden zijn. Door de hele wereld in een beeld te overzien, kan een leerling gebeurtenissen, verschijnselen en verbanden sneller ervaren in plaats van ze als feiten ‘in het hoofd te stampen’. Door het zien van de locatie waar de Titanic was op het moment van de ramp, is te begrijpen wat de gevolgen daarvan waren. En door te weten wat de historische context van een gebeurtenis was, is te begrijpen waarom D-day in Normandië plaatsvond in plaats van in het geografisch eigenlijk meer voor de hand liggende Calais. Where is That maakt de wereld van vroeger en nu veel begrijpelijker en leent zich er daarmee bij uitstek toe om te worden opgenomen in het curriculum van vakken als wereldoriëntatie, aardrijkskunde en geschiedenis.

Een derde voorbeeld van het beter begrijpen van omgevingen door Kinect is de reconstructie van de opgraving Crustumerium. Vijftien kilometer ten noorden van Rome lag vroeger (800-450 BC) Crustumerium. Groningse archeologen doen daar geregeld onderzoek. Tijdens één van de laatste bezoeken is een graftombe helemaal uitgegraven en met behulp van een laserscanner opgemeten. Die data zijn verwerkt tot een 3d model. De opgraving is nu weer dichtgemaakt. Toch is er nu de mogelijkheid virtueel de opgraving opnieuw te beleven, waarbij het lijkt alsof je zelf met een zaklamp de tombe verkent. Spannend én leerzaam.

De meest effectieve manier van leren is het zelf ervaren én deze ervaring vervolgens te delen. Het liefst zou je leerlingen dan ook willen meenemen naar alle omgevingen die bijdragen aan het beter begrijpen van de lesinhoud. Je zou willen dat ze daar zelf konden rondlopen, kijken en onderzoeken. Om vervolgens samen het gesprek daarover aan te gaan. Organisatorisch (en financieel) is dat helaas niet mogelijk. Kinect biedt daarvoor een prachtig alternatief: direct op verkenning met de hele klas, vanuit het klaslokaal!

(Beroeps)situaties ervaren

Behalve omgevingen zijn ook situaties goed te simuleren met Kinect. Leerlingen of studenten kunnen zo nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Binnen een realistische, maar gecontroleerde context.

Hotel Kiosk, een interactieve toeristengids ontwikkeld voor de toeristische industrie, is bijvoorbeeld een prachtige app waarmee leerlingen en studenten kunnen oefenen met allerlei aspecten van toerisme. Kinect maakt het mogelijk staand voor een scherm door de toeristische informatie (tekst, foto en video) heen te bladeren. Het is daarmee een mooie ondersteuning bij een dialoog tussen de toerist en de helpdesk van bijvoorbeeld een VVV-kantoor, reisbureau of hotel. Het faciliteert het gezamenlijk bespreken van toeristische informatie. De gebruikers kunnen zelf content uploaden, thema’s bepalen en het gebruik van de app evalueren aan de hand van automatisch gegenereerde rapportages.

Een andere app waarmee leerlingen en studenten een beroepspraktijk kunnen uitproberen is Reflexion Therapy. Deze app maakt het mogelijk te oefenen met het geven van een consult als fysiotherapeut. Studenten doen ervaring op met de relatie tussen bewegen – diagnose – oefeningen. Voor patiënten is de app effectief en motiverend. De continue monitoring geeft direct feedback en inzicht in het correct uitvoeren van de oefeningen. Ook als de therapeut er niet is. De data die voortdurend worden verzameld, geven de fysiotherapeut in spe een schat aan informatie en inzicht. Het werken met virtuele patiënten of het werken met jezelf als patiënt laat je letterlijk ervaren wat het effect is van de oefeningen. De app is zodoende een veilige, vertrouwde manier om fysiotherapeutische vaardigheden te oefenen en een krachtige aanvulling op het werken met echte patiënten.

Leren van beweging

Ook het bewegen an sich kan zeer waardevol zijn. Met Kinect Paint kun je tekenen en schilderen in de lucht. Dat is een hele ervaring op zichzelf. Het grote voordeel van digitaal tekenen is dat je het oneindig kan uitproberen. Je kan snel kopiëren, wissen, met kleuren experimenteren, afbeeldingen of foto’s (bijvoorbeeld een afbeelding van de leerling of lesinhoud) toevoegen. De meerwaarde van Kinect bewijst zich doordat je dat heel direct en intuïtief kunt doen. Je ervaart als het ware het effect van de lijnbewegingen. Met een groot scherm is het programma ook geschikt om tijdens de instructie de tekenprincipes uit te leggen aan de hele groep tegelijkertijd.

Waar bij Kinect Paint kinderen de ruimte hebben om zelf vormen te verzinnen, daagt het programma Axendo kinderen uit een specifieke vorm onder de knie te krijgen, namelijk de vorm van letters. Het programma is ontwikkeld om kinderen die leren lezen en schrijven op een andere manier te laten oefenen met letters. Heeft u ook een goed idee over de toepasbaarheid van Kinect in het onderwijs? Kijk dan eens op onze Let’s Kinect pagina en stuur uw idee in!

Microsoft

Partner: Microsoft

Website:https://www.microsoft.com/nl-nl/education/Profiel:

De kwaliteit van ons onderwijs bepaalt in grote mate je kansen om vooruit te komen in de wereld. Landen die voldoende talent voortbrengen en aantrekken, blijven overeind in de mondiale concurrentie om talent. Daarbij is aandacht voor 21st Century Skills en innovatief onderwijs essentieel. Microsoft gaat graag met scholen in gesprek over de uitdagingen en kansen in het onderwijs.
Lees verder...

Mail deze partner  Mail deze partner
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven