• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
  • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

ICT-Summer School in het teken van samenwerken met ICT

Leraren voor een dag terug in de schoolbanken

Het was hard werken tijdens de Microsoft ICT Summer School op 20 augustus 2014 in het hoofdkantoor van Microsoft op Schiphol. Een groep van 24 enthousiaste leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs kregen onder meer een intensieve training in het gebruik van Microsoft OneNote als digitaal leermiddel. Daarnaast was er volop aandacht voor de rol van ICT in het onderwijs.

Tamim Karim, VWO 5-leerling en bestuurslid van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) met innovatie in zijn portefeuille, verzorgde de aftrap. Hij benadrukte het belang van technologie in het onderwijs. Daarbij is er volgens Karim op dit moment wel sprake van heel veel innovatie, maar van te weinig integratie. “Veel scholen hebben prachtige laptoplokalen, maar tijdens de lessen blijven de laptops dicht.” Daarnaast is de inzet van technologie niet per definitie innovatief. Karim wees op scholen die weliswaar alle boeken wegdoen en overstappen op laptops of tablets, maar vervolgens dezelfde boeken als pdf’s aan de leerlingen aanbieden. “Dat is natuurlijk niet innovatief.” Het LAKS-bestuurslid had de indruk dat veel scholen innoveren omdat het hip is. “Maar daar gaat niet om. Het gaat erom wat je met technologie doet. De diagnostische tussentijdse toets – om maar eens een goed voorbeeld te noemen – is een slim, zelflerend, ingenieus instrument. Of denk aan die biologieleraar die zelf apps bouwt.” Karim benadrukte dat het voor docenten heel belangrijk is om zich steeds af te vragen wat leerlingen van een bepaalde aanpak vinden. Daarnaast is continue bijscholing belangrijk. “De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan zo snel, dat bijblijven hard nodig is.”

Praktijkvoorbeeld
Een goed voorbeeld van de integratie waar Karim op doelde, kwam van Marie-José Groenendael, leerkracht op basisschool Klinkers in Tilburg. Deze basisschool ontwikkelt leerarrangementen met behulp van technologie. Daarbij zijn de zogenaamde 21st Century Skills erg belangrijk. Dat zijn de vaardigheden die we in de 21e eeuw nodig hebben en dus op school moeten ontwikkelen. Het gaat om samenwerken, kennisconstructie, probleemoplossend denken, creatief denken, zelfregulerend vermogen, mondelinge en schriftelijke communicatie, ondernemerschap, een initiatiefrijke houding, nieuwsgierige en onderzoekende houding en integratie van ICT. Groenendael schetste het voorbeeld van een leerarrangement met als opdracht het starten van een winkel. De leerlingen moesten daarbij in groepjes een winkel bouwen en zaken regelen als een website met webwinkel, een kasboek bijhouden en reclame maken via social media, posters, visitekaartjes en advertenties. Allemaal activiteiten waarbij samenwerken en ICT een centrale rol spelen.

Aan de slag
Vervolgens gingen de deelnemers aan de Microsoft ICT-Summer School onder leiding van Ingrid Tan van Microsoft-opleider IT-Randsteden praktisch aan de slag met Microsoft OneNote. Steeds meer scholen maken gebruik van OneNote voor onderwijsdoelen. De software is breed inzetbaar voor onder meer interactief lesgeven, als digibordsoftware, voor het maken van een digitaal portfolio, projectwerk en samenwerken op teamniveau. Harald Dikkers, onderwijzer op de Icarus School in Heemstede, noemt OneNote zijn Zwitserse zakmes. Op zijn school wordt OneNote gebruikt om huiswerk te delen en te maken, samen te werken en iedere leerling te volgen. “Dat alles in de cloud wat het veel makkelijker maakt”, zegt Dikkers in een YouTube-filmpje dat tijdens de Summer School werd getoond.

Starten
Marsjanne Damen, Senior Partners in Learning Manager bij Microsoft, wees er tijdens de ICT-Summer School op dat veel leerkrachten moeite hebben om de eerste stap te maken: “De lastigste vraag is: hoe zet je een digitaal leerprogramma op?” Damen wees daarom op het Microsoft Educator Community (https://education.microsoft.com/) dat wereldwijd zo’n vier miljoen leden telt. Op de website van dit netwerk is veel achtergrondinformatie beschikbaar. Ook vinden leerkrachten hier veel uitgewerkte voorbeelden van digitale lesmodules die voor het Nederlandse onderwijs zijn ontwikkeld. Daarnaast biedt het nieuwe platform www.technologie-onderwijs.nl een schat aan gegevens over onderwijs in de 21e eeuw.

Een eigentijds curriculum
Met de ICT Summer School speelt Microsoft in op het recent advies van de Onderwijsraad ‘Een eigentijds curriculum’, waarin het waarschuwt dat scholen in het basis- en voortgezet onderwijs onvoldoende aandacht besteden aan het ontwikkelen van ICT-vaardigheden en 21st Century Skills.  Volgens de raad is er in Nederlands onderwijsstelsel is op dit moment niet voorzien in een systematische vernieuwing van het curriculum. Hierdoor vinden noodzakelijke (vak)vernieuwingen vaak niet, te laat of te geïsoleerd plaats. Er is bovendien onvoldoende samenhang in het curriculum,

zowel tussen vakgebieden als tussen onderwijssectoren. Juist het toenemende belang van de zogenoemde 21ste-eeuwse vaardigheden laat de kwetsbaarheid van het onderwijs zien. De raad pleit dan ook voor gerichte aandacht voor curriculumvernieuwing. Zowel scholen als overheid hebben hierin een rol.

Ook Microsoft ziet hier een rol voor zichzelf weggelegd en ontwikkelde het Shape the Future-initiatief. Dit is één van de initiatieven binnen het onderwijsbeleid van Microsoft: sinds 2011 zet de softwareleverancier zich actief in om 21st Century Skills van leraren en leerlingen te verbeteren. Zo biedt het bedrijf schoolleiders en leraren ondersteuning in de vorm van gratis trainingen, bijeenkomsten en hulpmaterialen via het Microsoft Educator Community. Hier doen inmiddels twaalf Nederlandse scholen en vijftig leraren als Innovative Educators aan mee.

Meer weten?
Meer weten over de mogelijkheden van technologie in het onderwijs? Neem contact op met Technologie & Onderwijs via info@technologie-onderwijs.nl of 035-6982255.

Microsoft

Partner: Microsoft

Website:https://www.microsoft.com/nl-nl/education/Profiel:

De kwaliteit van ons onderwijs bepaalt in grote mate je kansen om vooruit te komen in de wereld. Landen die voldoende talent voortbrengen en aantrekken, blijven overeind in de mondiale concurrentie om talent. Daarbij is aandacht voor 21st Century Skills en innovatief onderwijs essentieel. Microsoft gaat graag met scholen in gesprek over de uitdagingen en kansen in het onderwijs.
Lees verder...

Mail deze partner  Mail deze partner
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven