• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
  • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Het Nieuwe Leidinggeven: Introduceer Het Nieuwe Werken op uw werkvloer

Motiveer en stimuleer medewerkers om deel te nemen aan Het Nieuwe Werken

Binnen een organisatie zijn er altijd een aantal medewerkers aanwezig die gewend zijn om te werken in een traditionele organisatievorm. Deze medewerkers zijn vaak niet bezig met ondernemerschap, zelfsturend te werk gaan, omgaan met veranderende omstandigheden en constructief bezig zijn met eigen ontwikkelingen. Deze medewerkers werken graag in een gestructureerde omgeving waarin duidelijk is wat er van hun verwacht wordt. Voor deze groep is het vaak moeilijk om te switchen naar Het Nieuwe Werken.

De ‘oude’ medewerker en het nieuwe leidinggeven
Het is weliswaar moeilijk om voor sommige medewerkers te switchen naar het nieuwe werken, maar het is niet onmogelijk om deze stap te maken. Om de medewerker duidelijkheid tegen over het switchen naar het nieuwe werken is het van belang om het transformatieproces te introduceren. Vertel het hele team wat de nieuwe manier van leidinggeven is en wat het voor hun zal betekenen. Vertel dit aan de hand van een aantal korte vragen die met het team behandel worden:

-          Waarom willen we veranderen?
-          Wat wordt er veranderd?
-          Hoe gaan we hiermee aan de slag als team?
-          En wat betekent dit voor mij als individu?

Het transformatieproces
Doordat het team betrokken wordt bij het transformatieproces worden alle medewerkers goed ingelicht en kunnen zij hun vragen en meningen kwijt over het proces. Hierdoor krijgen zij ook het idee, dat zij iets te zeggen hebben binnen het proces en kunnen zij eventueel bijsturen mocht iets niet lekker verlopen. Op deze manier gaan ze concreet aan de slag met zelfsturing. In een individuele sessie controleert u hoe het is overgekomen bij uw medewerkers en wat voor bijdrage zij zelf willen en kunnen leveren.

Download deze whitepaper
Lees vrijblijvend de gehele whitepaper over Het Nieuwe Leidinggeven. Met behulp van voorbeelden en grafieken wordt weergegeven hoe u het transformatieproces kan toepassen en hoe u gebruik kan maken van ‘groeicoaching’ binnen uw organisatie. 

Downloaden
Microsoft

Partner: Microsoft

Website:https://www.microsoft.com/nl-nl/education/Profiel:

De kwaliteit van ons onderwijs bepaalt in grote mate je kansen om vooruit te komen in de wereld. Landen die voldoende talent voortbrengen en aantrekken, blijven overeind in de mondiale concurrentie om talent. Daarbij is aandacht voor 21st Century Skills en innovatief onderwijs essentieel. Microsoft gaat graag met scholen in gesprek over de uitdagingen en kansen in het onderwijs.
Lees verder...

Mail deze partner  Mail deze partner
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven