• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
  • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Doelgericht werken op basis van Onderwijs Analytics

A Platform For Education Analytics

Deze white paper geeft een uitgebreide omschrijving van een platform voor Onderwijs Analystics, een geïntegreerde technologie architectuur voor iedereen die werkzaam is binnen het basis- of voortgezet onderwijs. Het voorziet de medewerkers van de informatie die ze nodig hebben om hun acties in overeenstemming te brengen met de doelstellingen en prioriteiten van de onderwijsinstelling. Het model onderscheidt zich van meer algemene benaderingen, die zich primair richten op business intelligence (BI) tools. De beschreven aanpak omvat BI als een component van een meer uitgebreide architectuur die kwantitatieve analyses verenigt met kwalitatieve beoordeling binnen een vertrouwde, collaboratieve omgeving. De geïntegreerde architectuur is gericht op:

  • het in lijn brengen van de dagelijkse activiteiten met de strategische prioriteiten
  • het vastleggen van front-line waarnemingen die als input dienen voor de strategische planning.


Aanschaf IT voor Onderwijs Analytics niet nodig

Het platform voor Onderwijs Analytics is niet iets dat onderwijsinstellingen moeten "gaan kopen." In feite heeft de overgrote meerderheid van de basisscholen en middelbare scholen al een licentie en gebruiken veel scholen de producten die de belangrijkste componenten van de architectuur vormen. Het is de onderliggende technologie die een brede en impactvolle adoptie door onderwijsinstellingen mogelijk maakt, omdat deze zowel betaalbaar als vertrouwd is. Dit is echter een alomvattende aanpak die geleid moet worden door leidinggevenden binnen de onderwijsinstelling. Succesvolle benutting van dit model is namelijk vooral afhankelijk van het getoonde leiderschap bij het implementeren van een cultuur van bewijs en verantwoording, die rechtstreeks correspondeert met missie, visie en doelen.

Doelgericht werken op basis van Onderwijs Analytics

Dit artikel beschrijft het platform voor Onderwijs Analytics en legt uit hoe technologie die al in eigendom is (betaalbaar) en reeds in gebruik (vertrouwd), ingezet kan worden in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit platform ondersteunt een cultuur waar doelgericht en evidence-based gedrag bijdraagt aan het optimaal benutten van de resources van een school voor het bereiken van haar doelen: administratieve efficiëntie, uitstekende leerresultaten en een goede relatie met sponsors en overige ondersteuners. Werken op basis van doelen leidt tot vervulling van de missie van basis- en voortgezet onderwijs en brengt de institutionele visie op een hoger plan.

Downloaden
Microsoft

Partner: Microsoft

Website:https://www.microsoft.com/nl-nl/education/Profiel:

De kwaliteit van ons onderwijs bepaalt in grote mate je kansen om vooruit te komen in de wereld. Landen die voldoende talent voortbrengen en aantrekken, blijven overeind in de mondiale concurrentie om talent. Daarbij is aandacht voor 21st Century Skills en innovatief onderwijs essentieel. Microsoft gaat graag met scholen in gesprek over de uitdagingen en kansen in het onderwijs.
Lees verder...

Mail deze partner  Mail deze partner
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven