• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
 • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
 • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
 • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

De toegevoegde waarde van Kinect voor het onderwijs

Toepassingen van Kinect in het Onderwijs

Wanneer we spreken over Kinect in het onderwijs, bedoelen we Kinect technologie in combinatie met een computer, projectie en software. De software kan bestaan uit elke soort digitale content. De meerwaarde van o.a. multimedia, video en games voor het onderwijs is al uitvoerig onderzocht. Als we kijken naar de meerwaarde van Kinect, gaat het specifiek over de meerwaarde van het aansturen van deze digitale content via stem, gebaar of beweging. Dit is een heel nieuwe soort interactie. Interactiviteit - de mogelijkheid om direct te reageren op leerlingenprestaties en daarop te anticiperen met aanbod op maat - wordt al lang gezien als een belangrijke factor voor succesvol leren en lesgeven. Kinect biedt een directe interactie tussen de gebruiker en de aangeboden software in de meest intuïtieve vorm. Gebruikers zijn niet gebonden aan toetsenborden, muizen of joysticks. Spraak en beweging dienen als commando’s om te communiceren met de digitale content van games of softwareprogramma’s. Het combineren van meerdere zintuigen, auditief, visueel en kinesthetisch, en de natuurlijkheid van de gevraagde bewegingen maken de beleving heel direct en intuïtief.

Sommige leerlingen leren aantoonbaar beter door aanraking en doordat ze fysiek bij de leerstof worden betrokken. Voor anderen geldt dat het leren als vanzelfsprekender wordt ervaren door de directe relatie tussen omgeving en lesinhoud, door de simulaties van herkenbare omgevingen/situaties of door de directe verbindingen met echte objecten/personen. Hierdoor beklijven kennis en vaardigheden veel beter. Kinect kan zowel het lesgeven als het leren ondersteunen:

Voor leraren biedt Kinect:

 • Ondersteuning. Kinect biedt ondersteuning bij alle aspecten van het lesgeven, zoals bij de instructie, bij het overbrengen van kennis, bij het oefenen of bij het toetsen van kennis of vaardigheden.
 • Flexibiliteit. Het onafhankelijk zijn van toetsenbord of muis geeft de docent de vrijheid om rond te lopen in de klas. Het is niet langer nodig om zich dichtbij de computer in de klas te zijn, wat vaak gebeurde met de rug naar de leerlingen toe en voorovergebogen over het toetsenbord. De docent kan zich met Kinect vrij bewegen, met een open blik, flexibel anticiperend op de les en de reacties van de leerlingen.
 • Verschillende werkvormen. Omdat twee mensen tegelijkertijd met Kinect kunnen werken, kunnen leerling en leraar tegelijkertijd controle hebben over de interactie. Dat biedt als groot voordeel de verschillende keuzemogelijkheden: Kinect tijdens de instructie voor de hele klas, Kinect bij het werken met een groepje leerlingen of Kinect bij het werken één op één: twee leerlingen of leerling-leraar.
 • Variatie. Kinect biedt docenten de mogelijkheid om variatie in werkvorm en leermateriaal te bieden. Hierdoor kunnen andere zintuigen worden aangesproken, zoals fysieke actie als afwisseling na lang stilzitten en luisteren. De aantrekkelijke software dient als aanvulling op andersoortig leermateriaal dat aanspraak doet op andere kennis of vaardigheden. Dit biedt een uitstekende kans voor de docent om een gevarieerd totaalpakket aan lesmateriaal aan te bieden waarbij alle aspecten van het leren aan bod komen en verschillende zintuigen getriggerd worden.
 • Motivatie. Leerlingen die zich aangesproken voelen door kinesthetisch leren, die games als uitdagend beschouwen, die slecht kunnen stilzitten of die houden van afwisseling zullen door Kinect actiever en enthousiaster meedoen met de les.  
 • Presentatiemogelijkheden. Kinect biedt allerlei aansprekende, efficiënte en effectieve presentatiemogelijkheden.
 • Multimedia. Kinect is toepasbaar in allerlei eenvoudig toepasbare en doeltreffende vormen.
 • Interactie- en discussiemogelijkheden. Kinect biedt volop verschillende vormen van interactie en discussie.

Voor leerlingen biedt Kinect:

 • Anders leren. Via beweging leren doet een heel ander beroep op de leerling dan de gebruikelijke methoden. Kinect doet een beroep op meerdere - visuele en auditieve - zintuigen waardoor lesstof gemakkelijker kan worden opgenomen.
 • Motivatie. De software is vaak al aantrekkelijk, het fysiek aansturen is een extra stimulans. Kinect maakt leerlingen enthousiast en betrokken.
 • Interactie. Door het direct aansturen van software door bewegingen, krijg je direct resultaat op je handelen. Kinect biedt uitdaging door het leren in game-vorm, tegen de computer of een klasgenoot, door het krijgen van uitslagen en scores. Het willen winnen wordt door Kinect getriggerd.
 • Herkenbaarheid. Simulaties van omgevingen, objecten, personen en situaties leggen een heldere relatie tussen de leerinhoud en de ‘echte’ wereld van de leerling.
 • Maatwerk. Alle informatie over de gebruikers wordt opgeslagen zodat iedere volgende keer deze informatie direct wordt opgestart. Zo kan de toepassing steeds slimmer maatwerk bieden. 
 • Gebruiksgemak. Kinect is eenvoudig in gebruik. De hoge drempel die soms wordt ervaren bij gebruik van andere ICT-vormen is hier helemaal niet aan de orde.
 • Zelfvertrouwen. De eenvoud in het gebruik en het snelle resultaat bieden zelfvertrouwen.
 • Veiligheid. Kinect biedt een veilige omgeving om te experimenteren, om ervaringen op te doen met nieuwe, spannende omgevingen, met onveilige situaties of ongemakkelijke gesprekken. Door het indirect - via een character- aangaan van een gesprek over lastige onderwerpen durven leerlingen zich veel opener en eerlijker op te stellen.
 • Kennis. Sommige lesinhoud kan duidelijker worden overgebracht via Kinect dan via andere manieren.

Heeft u ook een goed idee over de toepasbaarheid van Kinect in het onderwijs? Kijk dan eens op onze Let’s Kinect pagina en stuur uw idee in!

Microsoft

Partner: Microsoft

Website:https://www.microsoft.com/nl-nl/education/Profiel:

De kwaliteit van ons onderwijs bepaalt in grote mate je kansen om vooruit te komen in de wereld. Landen die voldoende talent voortbrengen en aantrekken, blijven overeind in de mondiale concurrentie om talent. Daarbij is aandacht voor 21st Century Skills en innovatief onderwijs essentieel. Microsoft gaat graag met scholen in gesprek over de uitdagingen en kansen in het onderwijs.
Lees verder...

Mail deze partner  Mail deze partner
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven