• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
  • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Ervaringen van partners met Windows in de Klas

Microsoft staat bewust stil bij het onderwijs van de toekomst, bij de kansen en uitdagingen die daar liggen. We hebben passende partners gezocht om gezamenlijk uitdagingen van de toekomst te benoemen en aan te gaan. Hieronder lees je waarom partners voor deze samenwerking hebben gekozen en wat hun ervaringen en reacties zijn met betrekking tot de workshops Windows in de Klas.

Partners over Windows in de Klas

Volgens de verschillende partners zit de toegevoegde waarde en de kracht van de workshop Windows in de Klas voornamelijk in ‘het laten kennismaken’ en ‘het laten ervaren’. Deelnemers koppelen terug dat het voor hen erg inspirerend en ook spannend is om met nieuwe devices te werken. De workshops hebben een hoog doe-het-zelf-karakter en dat spreekt aan. De link die er gelegd wordt tussen de mogelijkheden van Windows 8 en de verschillende didactische toepassingen wordt als nuttig en waardevol ervaren. De workshop zorgt voor contact tussen onderwijsinstelling, Microsoft en partners. Dit biedt de kans behoeftes en vragen die er leven verder te exploreren.

Partners over Windows in de Klas
IWaarom een partnerschap

Waarom een partnerschap

Innofun: "Windows in de Klas biedt ons de mogelijkheid ROC's te benaderen met een product dat aanzet tot nadenken over de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs". De workshop Windows in de Klas is een product dat het mogelijk maakt voor partners de dialoog aan te gaan met instellingen over de toekomstvisie op het onderwijs, de rol die technologie hierbij kan spelen, ICT-beleid en de mogelijkheden van Windows 8.

De toekomst van Windows in de Klas

De partners zien verscheidene kansen. Bijvoorbeeld door het combineren van de desktopfunctie met het integraal inzetten van office-toepassingen. Ook het intuïtieve gebruik van de Windows 8-tegelstructuur en de didactische mogelijkheden die de verschillende programma’s bieden, spreken tot de verbeelding. Verdere integratie van de inhoud van Windows in de Klas met de beheersomgevingen zou ook een verdiepingsslag kunnen zijn. Kortom, de workshop Windows in de Klas is pas het begin. Het begin van de ontdekkingsreis van verschillende ICT- en onderwijsmogelijkheden van de toekomst.

De toekomst van Windows in de Klas

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven