• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
  • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

ICT-Innovatie in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar ICT-innovatie in het voorgezet onderwijs

Maarten Langbroek studeerde af aan de TU Delft als industrieel ontwerper. Hij paste gebruiksgericht onderzoek toe om inzicht te krijgen in het gebruik van ICT in het voortgezet onderwijs. In opdracht van Ask Roger! voerde Maarten Langbroek, ontwerp- en innovatieconsultant, een onderzoek uit naar ICT-innovatie in het voortgezet onderwijs.

Innoveren met behulp van ICT-oplossingen
Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in mogelijkheden om in het voortgezet onderwijs te innoveren met behulp van ICT-oplossingen. Om een beter beeld te krijgen van de informatiestromen op scholen werden de gebruikers in drie groepen verdeeld: leerlingen, leraren en schoolleiders. Tijdens meeloopdagen en brainstormsessies werd de benodigde input gegenereerd. Aan de hand daarvan stelde onderzoeker Maarten Langbroek voor elk van de drie groepen gebruikers een context map samen, waarmee je inzichtelijk maakt op welke manier de eindgebruiker informatie uitwisselt met zijn omgeving. Deze benadering - vanuit de gebruiker -  is typerend voor het onderzoek. Het spreekt voor zich dat ICT-ers van scholen hier een belangrijke rol in spelen.

De uitkomst van het onderzoek kan zowel scholen als ICT-bedrijven helpen te innoveren in het onderwijs. Langbroek formuleerde drie pijlers die de basis vormen voor innovatie in het onderwijs door middel van ICT-oplossingen. Het rapport bevat verder een overzicht van het ICT-gebruik op scholen en aanbevelingen voor het vormen van nieuwe oplossingen. Het kan dienen als tool om, op basis van trends of uitdagingen binnen het onderwijs, op zoek te gaan naar nieuwe innovatiemogelijkheden.

Download de whitepaper
Wilt u meer weten over de resultaten van dit onderzoek? Het volledige rapport is hieronder als whitepaper te downloaden.

Downloaden
Ask Roger!

Partner: Ask Roger!

Branche:CommunicatiesystemenWebsite:http://www.askroger.nl/Profiel:

Ask Roger! is kennisspeler en totaalleverancier op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Het onderwijs vraagt om nieuwe manieren van lesgeven en verdere digitalisering. Hoe kun je techniek inzetten om je als school te onderscheiden en je service aan leerlingen, docenten en ouders te verbeteren? Ask Roger! biedt ondersteuning met concrete diensten en producten, specifiek voor het onderwijs.
Lees verder...

Mail deze partner  Mail deze partner
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven