• Bezoek de Technologie & Onderwijs twitterpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs facebookpagina
  • Bezoek de Technologie & Onderwijs YouTube-pagina
  • Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Het vormgeven van onderwijsveranderingen met monitoring en evaluatie

Monitoring and Evaluation to Inform Practice and Leadership

Onderwijs is aan verandering onderhevig. Zeker door de invloed van technologie is te zien dat het onderwijs een nieuwe koers vaart. Het Microsoft in Education Transformation Framework is een gids voor hen die actief betrokken zijn bij het doorvoeren van die veranderingen in het onderwijs.

Technologie speelt een sleutelrol in het groeiende datagebruik en de toegang tot die (gevoelige) data door (onderwijzend) personeel op scholen. Op basis van het hebben van de juiste informatie kunnen onderwijzers de juiste instructie geven aan hun studenten om op die manier beter onderwijs te kunnen faciliteren.

Om het proces van veranderingen in goede banen te leiden is het van belang dat diegenen die betrokken zijn bij die transformatie een goed overzicht hebben van wat er speelt. De juiste monitoring en evaluatie (M & E) kan daarbij helpen om de richting waarop de onderwijsveranderingen plaatshebben vorm te geven.

De whitepaper downloaden
Deze whitepaper draagt bij aan een goede begripsvorming in de praktijk waarop de veranderingen in goede banen moeten worden geleid. In deze whitepaper vindt u een praktische gids om de onderwijsveranderingen goed te kunnen monitoren en te evalueren. Daarnaast wordt er met behulp van voorbeelden uitgebreid stilgestaan bij de verschillende mogelijkheden die onderwijsvernieuwers hebben in de praktijk.

Lees ook de andere delen:

Downloaden
Microsoft

Partner: Microsoft

Website:https://www.microsoft.com/nl-nl/education/Profiel:

De kwaliteit van ons onderwijs bepaalt in grote mate je kansen om vooruit te komen in de wereld. Landen die voldoende talent voortbrengen en aantrekken, blijven overeind in de mondiale concurrentie om talent. Daarbij is aandacht voor 21st Century Skills en innovatief onderwijs essentieel. Microsoft gaat graag met scholen in gesprek over de uitdagingen en kansen in het onderwijs.
Lees verder...

Mail deze partner  Mail deze partner
 

De nieuwste artikelen in uw mailbox?
Blijf op de hoogte met de T&O nieuwsbrief!

Inschrijven